Trở về

Tác giả: CĐS

Thứ bảy, 17-02-2024

Đáp án Giải ô chữ cùng Chuyển đổi số

Đáp án Giải ô chữ cùng Chuyển đổi số HPG News số 380 như sau: 

Ô chữ hàng dọc: TINH GỌN;

Ô chữ hàng ngang: TATASTEEL; MINHBACH; PHANMEMNHANSU; CHIASE; AGILE; POWERBI; KEMCAPCHIDAN 

1. Doanh nghiệp thép trên thế giới đi đầu trong việc áp dụng những đột phá công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 đã chia sẻ về hành trình Chuyển đổi số cho Tập đoàn Hòa Phát trong năm 2023? TATASTEEL

2. Một trong những mục tiêu khi xây dựng hệ thống văn phòng điện tử E-Office toàn Tập Đoàn? MINHBACH

3. Với quan điểm con người là tài sản lớn nhất, hệ thống nào đang được triển khai mạnh mẽ và quyết liệt toàn Tập Đoàn? PHANMEMNHANSU

4. Chuyên mục Chuyển đổi số trên trang truyền thông nội bộ của Tập Đoàn gồm CĐS kể, CĐS trả lời và CĐS …? CHIASE

5. Tên mô hình quản lý thích nghi với sự thay đổi, giúp nhiều tổ chức lớn trên thế giới tiếp tục phát triển vững mạnh trong một thế giới biến động, bất định, phức tạp & mơ hồ? AGILE

6. Tên công cụ phân tích dữ liệu đã được tổ chức đào tạo toàn Tập Đoàn trong năm 2023, có khả năng tổng hợp, làm sạch, biến đổi dữ liệu từ nhiều nguồn và xây dựng báo cáo tự động? POWERBI

7. Hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning của Dung Quất đã được bổ sung thêm tính năng nào trên hệ thống phần mềm vào tháng 08/2023: KEMCAPCHIDAN

Xin chúc mừng bạn trongnv@hoaphat.com.vn đã trả lời nhanh và chính xác nhất 

Trở về

Tin mới nhất

Ống thép, Tôn tìm hiểu các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động bán hàng

Đào tạo công nghệ thông tin cơ bản Thép Hoà Phát Dung Quất

Nhà máy thông minh và mô hình thu thập dữ liệu xuyên suốt

Tin liên quan

Hòa Phát kích hoạt lộ trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất kinh doanh

Hòa Phát ưu tiên chuyển đổi số mảng nhân sự, tiền lương

Dự án SAC BI: Khởi động dự án

Dự án Nhân sự Tiền lương Tập đoàn: Giai đoạn Khảo sát, đánh giá hiện trạng

Thép Hòa Phát Dung Quất đưa vào vận hành Hệ thống quản lý nguồn năng lượng EMS