Website nội bộ - Tập đoàn Hòa Phát

Hòa Phát cùng Chuyển đổi số

Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn sản xuất công nghiệp dẫn đầu, trong đó Thép là lĩnh vực cốt lõi, lọt Top 30 doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất thế giới, Chuyển đổi số là một trong những bước đi không thể thiếu của Tập đoàn Hòa Phát. Nhờ việc tích hợp công nghệ số vào quá trình làm việc, sản xuất, Tập đoàn có thể tiết kiệm chi phí, tăng sức cạnh tranh và tối ưu mô hình kinh doanh để ngày càng hiệu quả.