Website nội bộ - Tập đoàn Hòa Phát

Hòa Phát và Chuyển đổi số

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh, cung cấp các giá trị mới và tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Toàn cảnh Chuyển đổi số ở Tập đoàn Hòa Phát được mô tả tại đây.