Trở về

Tác giả: HPG News

Thứ sáu, 16-07-2021

Hòa Phát ưu tiên chuyển đổi số mảng nhân sự, tiền lương

Đối với Hòa Phát, con người và tri thức là tài sản lớn nhất. Hiện nay số lượng nhân sự toàn Tập đoàn gồm  hơn 25.000  cán bộ công nhân viên. Công tác quản lý nhân sự rời rạc, thủ công theo từng công ty, dẫn đến nhiều hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực. Do vậy, việc áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị nhân sự và nâng cao năng lực CBNV là vấn đề cấp bách và được ưu tiên trong lộ trình chuyển đổi số của Tập đoàn.  

 Quá trình chuyển đổi số quản trị nhân sự tiền lương tại Tập đoàn Hòa Phát: 

- Giai đoạn 1: Khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng về quản trị nhân sự của Tập đoàn. 

- Giai đoạn 2: Thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc hệ thống quản trị nhân sự của Tập đoàn. 

- Giai đoạn 3: Đào tạo, bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân lực. 

- Giai đoạn 4: Chuyển đổi số, áp dụng số hóa vào hoạt động vận hành, quản trị nhân sự, nâng cao năng suất lao động, tạo lợi thế cạnh tranh trong thời đại 4.0. 

Sau khi thành lập tiểu ban nhân sự tiền lương với hơn 200 nhân sự phụ trách triển khai khắp Tập đoàn, ngày 15/07/2021, Ban Triển khai Chuyển đổi số đã chính thức bắt đầu giai đoạn khảo sát tại toàn bộ các Công ty thành viên. Việc khảo sát có sự phối hợp hỗ trợ của đối tác tư vấn giàu kinh nghiệm trong quản trị nhân sự tại các tập đoàn đa quốc gia.  

Dự kiến, trong tháng 8 sẽ hoàn thành giai đoạn khảo sát và xây dựng thành công lộ trình triển khai chuẩn hóa tái cấu trục hệ thống quản trị để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của quá trình chuyển đổi số Quản trị nhân sự, tiền lương. 

 Cuộc họp trực tuyến của Ban Triển khai Chuyển đổi số với toàn bộ các công ty thành viên qua nền tảng Teams

Trở về

Tin mới nhất

App Điện máy Hoà Phát chính thức ra mắt phiên bản mới

Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin

Đào tạo Golive hệ thống phần mềm nhân sự

Tin liên quan

Hòa Phát kích hoạt lộ trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất kinh doanh

Hòa Phát ưu tiên chuyển đổi số mảng nhân sự, tiền lương

Dự án SAC BI: Khởi động dự án

Dự án Nhân sự Tiền lương Tập đoàn: Giai đoạn Khảo sát, đánh giá hiện trạng

Thép Hòa Phát Dung Quất đưa vào vận hành Hệ thống quản lý nguồn năng lượng EMS