Tác giả: HPG News

Thứ hai, 29-08-2022 | 3:16pm

"Hòa Phát - 30 năm tôi kể" và những câu chuyện được kể

Cuộc thi "Hòa Phát: 30 năm tôi kể" đã nhận được chia sẻ của đông đảo CBCNV khắp mọi miền đất nước. Xúc động, ấn tượng, hãnh diện, tự hào...., BTC đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi đọc bài viết của các anh chị. 

BTC xin tổng hợp một số bài viết đã vào vòng trong tại đây:

1. Hòa Phát là không dừng lại

Tác giả: Anh Phan Sỹ Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức Công ty Ống thép Hòa Phát, kiêm Phó giám đốc Chi nhánh Ống thép Hòa Phát Hưng Yên

https://noibo.hoaphat.com.vn/tin-tuc/hoa-phat-la-khong-dung-lai.html

2. "Thép muốn cứng phải qua tôi và mỗi người muốn trưởng thành cũng cần phải qua tôi luyện"

Tác giả: Anh Vũ Văn Tú - Kỹ sư công nghệ Phân xưởng cán 2, Nhà máy cán thép, Công ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Hải Dương

 “Thép muốn cứng phải qua tôi và mỗi người muốn trưởng thành cũng cần phải qua tôi luyện” (hoaphat.com.vn)

3. 30 năm thành lập - 30 dòng nhắn gửi

Tác giả: Anh Đỗ Đức Việt - Phó Quản đốc Xưởng Cơ điện, Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

Hòa Phát: 30 năm tôi kể (hoaphat.com.vn)

4. Khi tình yêu nối dài hai thế hệ

Tác giả: Chị Bùi Thị Thanh Giang - Nhân viên phòng Hành chính Tổng hợp, Công ty Ống thép Hòa Phát

“Hòa Phát: 30 năm tôi kể”: Khi tình yêu nối dài qua hai thế hệ (hoaphat.com.vn)

5. Cùng tôi luyện thép 

Tác giả: Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Nhân viên kế toán Công ty Ống thép Hòa Phát

"Hòa Phát: 30 năm tôi kể": Cùng tôi luyện thép (hoaphat.com.vn)

6. Tôi 30

Tác giả: Anh Trần Nguyễn Nghi - Phó ban Truyền thông, Thương hiệu & Marketing

"Hòa Phát: 30 năm tôi kể": Tôi 30 (hoaphat.com.vn)

7. Nói với con

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phát - Nhân viên kiểm tra chỉ tiêu vật lý, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất

"Hòa Phát: 30 năm tôi kể": Nói với con (hoaphat.com.vn)

8. Chuyện khởi nghiệp

Tác giả: Đỗ Ngọc Huyền - Nhân viên kế toán, Công ty Ống thép Hòa Phát

 30 năm tôi kể: Chuyện khởi nghiệp (hoaphat.com.vn)

9. Thép cuộn cán nóng Hòa Phát và niềm tự hào luyện kim Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Đức Cơ - Giám đốc nhà máy Ống thép Hòa Phát Hưng Yên

"Hòa Phát: 30 năm tôi kể": Thép cuộn cán nóng Hòa Phát và niềm tự hào luyện kim Việt Nam (hoaphat.com.vn)

10. "Hòa Phát: 30 năm tôi kể": Người đàn ông của những dự án

Tác giả: Đỗ Đức Việt - Phó Quản đốc, Xưởng Cơ điện, Công ty Tôn Hòa Phát

"Hòa Phát: 30 năm tôi kể": Người đàn ông của những dự án (hoaphat.com.vn)

11. “Hòa Phát - 30 năm tôi kể”: Tuổi trẻ Hòa Phát và những kỉ niệm khó quên

Tác giả: Đặng Việt Thanh - Trưởng phòng Công nghệ, Công ty Thép Hòa Phát Hải Dương

“Hòa Phát - 30 năm tôi kể”: Tuổi trẻ Hòa Phát và những kỉ niệm khó quên (hoaphat.com.vn)

12. "Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Hòa Phát trong tim tôi

Tác giả: Đoàn Xuân Thương - Phó Quản đốc Cơ khí - Đúc phôi vuông - Nhà máy luyện thép Hòa Phát Dung Quất

"Hòa Phát - 30 năm tôi kể" : Hòa Phát trong tim tôi (hoaphat.com.vn)

13. "Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Ai nghĩ Hoà Phát làm nông

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh – Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển chăn nuôi Hòa Phát.

"Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Ai nghĩ Hòa Phát làm nông (hoaphat.com.vn)

14. "Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Hòa Phát 30 năm

Tác giả: Hoàng Nghĩa Quang - Thanh tra Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên

"Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Hòa Phát 30 năm (hoaphat.com.vn)

15. "Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Hòa Phát 30 tuổi xuân

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phát - NV Kiểm tra chỉ tiêu vật lý - Phòng Quản lý chất lượng, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

"Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Hòa Phát 30 tuổi xuân (hoaphat.com.vn)

16. "Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Hành trình "thép"

Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệu, Nhân viên công nghệ (tổ điều nhiệt), Nhà máy luyện cốc, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất

Tác giả: Nguyễn Đăng Hiệu, Nhân viên công nghệ (tổ điều nhiệt), Nhà máy luyện cốc, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất

“Hòa Phát – 30 năm tôi kể”: Hành trình “thép” (hoaphat.com.vn)

17. "Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Hòa Phát thân thương

Tác giả:  Bùi Công Chức, Kỹ thuật viên lấy mẫu nguyên nhiên phụ liệu dây chuyền, Phòng Quản lý chất lượng, Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất

"Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Hòa Phát thân thương (hoaphat.com.vn)

18. "Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Nhà chung Hòa Phát

Tác giả: Nguyễn Trọng Hải, Trưởng ca Mạ Ống, Nhà máy Ống thép Hòa Phát Hưng Yên

"Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Nhà chung Hòa Phát (hoaphat.com.vn)

19. "Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Thép Hòa Phát trong tôi

Tác giả: Đào Thị Liên, Nhân viên Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản An Thông

"Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Thép Hòa Phát trong tôi (hoaphat.com.vn)

20. "Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Ngôi nhà chung thắp sáng ước mơ tôi

Tác giả: Bùi Thanh Sơn - KTV Điện- Sửa chữa- Chế biến Quặng- PX. Cơ điện- Nhà máy nguyên liệu - Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

"Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Ngôi nhà chung thắp sáng ước mơ tôi

21. Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Tự hào ý chí người nhà thép

Tác giả : Phan Hữu Tài, Kỹ thuật viên lấy mẫu nguyên nhiên phụ liệu nhập, Phòng QLCL, Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất

Hòa Phát - 30 năm tôi kể": Tự hào ý chí người nhà thép

22. “Hòa Phát- 30 năm tôi kể”: Khúc ngợi ca 30 năm Hòa Phát

Tác giả: Trần Trường Trung, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát

“Hòa Phát- 30 năm tôi kể”: Khúc ngợi ca 30 năm Hòa Phát

23. Thanh xuân của tôi nơi ấy

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền, nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất 

Thanh xuân của tôi ở nơi ấy

24. “Hòa Phát -30 năm tôi kể”: Xứng danh Hòa Phát đứng đầu Việt Nam

Tác giả: Phạm Duy Quốc- Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất 

“Hòa Phát -30 năm tôi kể”: Xứng danh Hòa Phát đứng đầu Việt Nam

25. “Hòa Phát- 30 năm tôi kể”: Thép trọn niềm tin

Tác giả: Nguyễn Đại Lộc, nhân viên quang phổ, phòng Quản lý chất lượng, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

“Hòa Phát- 30 năm tôi kể”: Thép trọn niềm tin

26. Thanh xuân của tôi ở nơi ấy

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền, nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

Thanh xuân của tôi ở nơi ấy

27. “Hòa Phát- 30 năm tôi kể”: Tôi là chú heo dũng cảm!

Tác giả: Vũ Ngọc Tuyên, Công ty Phát triển Chăn nuôi

“Hòa Phát- 30 năm tôi kể”: Tôi là chú heo dũng cảm!

28“Hòa Phát - 30 năm tôi kể”: Hòa Phát trong tôi

Tác giả: Lê Thị Hương, Công ty Ống thép Hòa Phát

“Hòa Phát - 30 năm tôi kể”: Hòa Phát trong tôi

29. “Hòa Phát - 30 năm tôi kể”: Trở về quê mẹ

Tác giả: Lê Trung Tiên - Thép Hòa Phát Dung Quất

 “Hòa Phát - 30 năm tôi kể”: Trở về quê mẹ

30. “Hòa Phát - 30 năm tôi kể”: Hòa Phát tôi yêu

Tác giả: Phan Sỹ Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức Công ty Ống thép Hòa Phát

“Hòa Phát - 30 năm tôi kể”: Hòa Phát tôi yêu

31. Hòa Phát – 30 năm tôi kể: Tình yêu và nỗi nhớ

Tác giả: Vũ Đức Anh, Công ty TNHH Ống Thép Hòa Phát Hưng Yên

Hòa Phát – 30 năm tôi kể: Tình yêu và nỗi nhớ

 

 

 

 

Tin mới nhất

Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức Lễ trao thưởng cuộc thi ảnh du lịch năm 2024

Điện lạnh Hòa Phát mang gian hàng Funiki với ngàn ưu đãi khủng đến chợ Krông Năng

Đào tạo Giảng viên Nội bộ và Hành trình Hòa Phát: Trải nghiệm đáng nhớ cho CBCNV Công ty Hòa Phước

Tin liên quan