Tác giả: HPG News

Thứ bảy, 02-04-2022 | 7:00pm

Họp trao đổi về mô hình sơ đồ tổ chức Tập đoàn Hòa Phát

Ngày 29/3/2022, Dự án Nhân sự Tiền lương đã tổ chức buổi trao đổi về Sơ đồ tổ chức Tập đoàn Hòa Phát. Tham dự có Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, Ban Dự án, đại diện Ban Giám đốc các Công ty cấp 1, phòng Tổ chức - Hành chính các Công ty từ cấp 1 đến cấp 2, 3 và đơn vị tư vấn Kosaido.

Mục tiêu của buổi thảo luận tập trung vào các nội dung chính đã nêu trong Công văn 02-R01-GĐ2 bao gồm:

  • Thống nhất sơ đồ mô hình Tập đoàn Hòa Phát theo pháp nhân và Sơ đồ mô hình Tập đoàn theo quản trị xác định vị trí cấp bậc của các Ban chuyên môn thuộc Văn phòng Tập đoàn. Văn phòng đại diện và Chi nhánh là hai loại hình có yếu tố pháp lý nhưng không phải pháp nhân. Do đó các đơn vị này sẽ chỉ thể hiện trong sơ đồ tổ chức, nhưng không thể hiện trong sơ đồ quản trị của toàn Tập Đoàn.
  • Thống nhất sơ đồ mô hình quản trị Tổng công ty, thể hiện đến vị trí các Ban, Phòng chuyên môn cấp 6 trong tổng thể 13 cấp đã thống nhất.
  • Thống nhất sơ đồ quản trị Công ty thành viên, thể hiện các tổ chức, bộ phận có bộ máy hoạt động thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thể hiện các đơn vị chức năng nghiệp vụ cụ thể trong một tổ chức.

 Sau khi anh Huỳnh Minh Quốc, đại diện Kosaido trình bày về mục tiêu và nội dung của buổi họp, chị Bùi Hải Vân, Trưởng ban dự án đã chốt lại ma trận phân cấp Tập đoàn Hòa Phát gồm có 13 màu tương ứng với 13 cấp, 3 cấp đầu tương ứng với Hội đồng quản trị, Tập đoàn và Tổng Công ty. Các Công ty từ Công ty cấp 1 tương ứng từ cấp 1 đến cấp 10. Cụ thể, sơ đồ Tập đoàn Hòa Phát sẽ có 5 tổng công ty, Văn phòng tập đoàn và các công ty cấp 1.

Sau buổi thảo luận, về sơ bộ đã thống nhất được cách thức Tổ chức phân cấp sơ đồ toàn Tập đoàn. Ban dự án và Kosaido sẽ rà soát một lần nữa để chốt lại với các Tổng Công ty nhằm hoàn thiện việc vẽ sơ đồ ma trận phân cấp và hoàn thành nội dung phần công việc Xây dựng sơ đồ Tổ chức Tập đoàn.

 

Ban Triển khai Chuyển đổi số  

Tin mới nhất

FC Tôn Hòa Phát vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng

Trao thưởng cho các runner đạt giải Minigame Kick off giải chạy 30 ngày tôi khỏe

Kick off giải chạy 30 ngày tôi khỏe 2024

Tin liên quan