Tác giả: HPG News

Thứ sáu, 03-03-2023 | 2:00pm

Hòa Phát thành lập Ban dự án Quản trị mục tiêu

Ngày 2/3/2023, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát đã ra quyết định thành lập Ban dự án Quản trị mục tiêu. Ban dự án gồm các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc các công ty thành viên, Ban Nhân sự và Ban Kiểm toán nội bộ.

Cơ cấu tổ chức Ban dự án Quản trị mục tiêu

Thông qua việc thành lập Ban dự án Quản trị mục tiêu, Hòa Phát sẽ thống nhất phương pháp quản trị theo mục tiêu xuyên suốt từ Tập đoàn đến các Công ty thành viên nhằm giúp các công ty thực hiện mục tiêu chung. Ban dự án sẽ xây dựng bộ mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá cần thiết để đạt được các mục tiêu chung của Tập đoàn.

Ngoài ra, Ban dự án cũng sẽ định kỳ đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh các công ty và định hướng công tác đào tạo, bố trí nguồn nhân lực, khen thưởng của Tập đoàn.

Cơ cấu tổ chức của Ban dự án bao gồm: Ban giám đốc dự án (Ban lãnh đạo Tập đoàn đảm nhiệm), Quản trị dự án (Trợ lý Tổng giám đốc đảm nhiệm). Ban lãnh đạo các công ty thành viên cùng các bộ phận chuyên môn phụ trách lập kế hoạch và triển khai. Trưởng ban Kiểm toán nội bộ phụ trách kiểm soát hệ thống mục tiêu. Trưởng/phó Ban Nhân sự và Trưởng/phó Phòng nhân sự các Công ty thành viên sẽ phụ trách chuyên môn dự án.

 

Tin mới nhất

Sản lượng xuất khẩu tôn mạ của Hòa Phát tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ

Điện máy Gia dụng Hòa Phát giảm giá gần 70% cho người Hòa Phát

Công ty Phát triển Chăn nuôi Hoà Phát chăm sóc sức khoẻ cho người lao động

Tin liên quan