Tác giả: Thu Trần

Thứ hai, 25-09-2023 | 8:00am

Ống thép Hòa Phát Hưng Yên đánh giá tái chứng nhận ISO 9001-2015 và 14001-2015

Nhà máy Ống thép Hòa Phát Hưng Yên phối hợp với DNV vừa tổ chức họp tổng kết, đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015; ISO 14001-2015. 

 Nhà máy Ống thép Hòa Phát Hưng Yên phối hợp với DNV họp tổng kết đánh giá tái chứng nhận Hệ thống ISO9001:2015 và ISO14001:2015

Tham dự buổi đánh giá về phía Công ty có ông Nguyễn Đức Cơ, Giám đốc Nhà máy, Trưởng/phó các bộ phận và CBNV phụ trách công tác ISO; Đoàn DNV có 3 thành viên.

Theo Báo cáo kết quả đánh giá giám sát hệ thống Quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 của DNV, Công ty Ống thép Hòa Phát đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của DNV và đáp ứng các tiêu chuẩn ISO.

Trong quá trình tổng kết báo cáo, DNV cũng đã chỉ ra một số điểm mà Ống thép Hòa Phát Hưng Yên cần cải tiến cho phù hợp và gửi hồ sơ thực hiện cho Thư ký ISO trước ngày 10/10/2023 để Công ty tổng hợp và gửi DNV làm thủ tục tái cấp Giấy chứng nhận hệ thống Quản lý chất lượng và Môi trường cho Công ty.

DNV (Det Norske Veritas) một trong các tổ chức chứng nhận hàng đầu trên thế giới thành lập tại Na Uy đã thực hiện đánh giá định kỳ các nội dung về hệ thống ISO 9001-2015 và 14001-2015 của Ống thép Hòa Phát Hưng Yên đối với sản xuất ống thép hàn, ống thép mạ kẽm nhúng nóng…

Ống thép Hòa Phát Hưng Yên được công nhận vận hành đúng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường trong lĩnh vực sản xuất ống thép. Hiệu lực giấy chứng nhận từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2023. DNV thực hiện giám sát định kỳ và đánh giá tái cấp sau khi giấy chứng nhận hết hiệu lực.

Việc đánh giá và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO9001:2015, ISO14001:2015 là yêu cầu quan trọng đối với lĩnh vực ống thép. Do đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn đầu tư, cải tiến trang thiết bị công nghệ hiện đại, đảm bảo sản xuất thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Tin mới nhất

Runner Hoà Phát: Vượt qua mọi giới hạn, lan tỏa những yêu thương

“Cơn mưa giải thưởng” giải chạy 30 ngày tôi khỏe 2024 – Hành trình của nước

Tất cả đã sẵn sàng cho giải offline 2024: Hành trình của nước

Tin liên quan