Tác giả: HPG News

Thứ ba, 25-10-2022 | 10:14am

Thép Hòa Phát Hải Dương tổ chức đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Từ ngày 22/10-26/11/2022, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương đã phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ việc làm - Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Hải Dương tổ chức đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho trên 4.300 CBCNV.

Thép Hòa Phát Hải Dương tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho trên 4.300 CBCNV

Việc đào tạo được chia ra các nhóm khác nhau theo chủ đề đào tạo. Nhóm 1 - Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động: 259 người. Nhóm 3 - Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: 3.625 người. Nhóm 6 - An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động: 440 người.

Theo chị Bùi Thị Kim Chi, Phòng Tổ chức, Công ty Thép Hòa Phát Hải Dương, công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được quy định cụ thể tại Nghị định 44.2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018 NĐ-CP về ngành nghề bắt buộc phải huấn luyện an toàn lao động. Các cá nhân tham gia những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về lao động phải được huấn luyện, cấp chứng chỉ, chứng nhận đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận.

Công ty đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các nhóm 1,3,6

Những năm qua, Thép Hòa Phát Hải Dương luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn lao động, coi đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là quyền lợi. Hoạt động này vừa đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định của Nhà nước, vừa góp phần giới thiệu các kiến thức về ATVSLĐ, giúp người lao động nhận thức được các mối nguy có thể xảy ra trong quá trình làm việc, từ đó giảm thiểu tai nạn lao động.

Để đảm bảo quá trình sản xuất được diễn ra liên tục, các nhóm đào tạo được chia thành nhiều lớp khác nhau, theo kế hoạch đã được Ban giám đốc Công ty phê duyệt.

Tin mới nhất

Kickoff giải chạy 30 ngày tôi khỏe 2024

Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức giải Chạy bộ lần thứ 4 - Năm 2024

Hòa Phát tổ chức Chương trình đào tạo “Tổng quan quản trị và điều hành doanh nghiệp” khóa 2

Tin liên quan