Tác giả: HPG News

Thứ bảy, 21-05-2022 | 7:00pm

Ống thép Hòa Phát Hưng Yên ủng hộ 20 cây sao đen cho “Hàng cây công đoàn”

Hưởng ứng chương trình trồng “Hàng cây công đoàn” của huyện Văn Lâm, Nhà máy Ống thép Hòa Phát Hưng Yên đã ủng hộ 20 cây sao đen trị giá 20 triệu đồng tại khu vực từ đường ĐT 19 vào Nhà truyền thống Cách mạng huyện Văn Lâm.

Hoạt động trồng Hàng cây công đoàn được tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 265/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên và cụm thi đua số 1. Là công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng tham gia hoạt động trồng “Hàng cây Công đoàn”, Nhà máy Ống thép đã đảm nhận thực hiện trồng cây hai bên đường tại cụm phụ trách.

Việc phát động trồng “Hàng cây Công đoàn” năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trong cụm về vai trò, tác dụng và ý nghĩa của việc trồng cây xanh gắn với giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ.

 Thu Trần 

Tin mới nhất

Runner Hoà Phát: Vượt qua mọi giới hạn, lan tỏa những yêu thương

“Cơn mưa giải thưởng” giải chạy 30 ngày tôi khỏe 2024 – Hành trình của nước

Tất cả đã sẵn sàng cho giải offline 2024: Hành trình của nước

Tin liên quan