Tác giả: HPG News

Thứ sáu, 06-05-2022 | 2:28pm

Ống thép Hòa Phát Hưng Yên tiếp tục được cấp chứng nhận ISO9001:2015 và ISO14001:2015

DNV (Det Norske Veritas) một trong các tổ chức chứng nhận hàng đầu trên thế giới thành lập tại Na Uy vừa tiếp tục cấp Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2015, Quản lý môi trường ISO14001:2015 cho Công ty Ống thép Hòa Phát Hưng Yên.

 

Ống thép Hòa Phát Hưng Yên được công nhận vận hành đúng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường trong lĩnh vực sản xuất ống thép. Hiệu lực giấy chứng nhận từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2023. DNV thực hiện giám sát định kỳ và đánh giá tái cấp sau khi giấy chứng nhận hết hiệu lực.

Theo kết quả đánh giá giám sát lần thứ nhất hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO14001:2015, DNV xác nhận các hành động của Công ty đã thỏa mãn yêu cầu của DNV và đáp ứng các tiêu chuẩn. Vì vậy, giấy chứng nhận hệ thống quản lý ISO của Ống thép Hòa Phát Hưng Yên tiếp tục được duy trì theo phạm vi chứng nhận đã công bố.

Việc đánh giá và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO9001:2015, ISO14001:2015 là yêu cầu quan trọng đối với lĩnh vực ống thép. Do đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn đầu tư, cải tiến trang thiết bị công nghệ hiện đại, đảm bảo sản xuất thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Thu Trần

Tin mới nhất

Kickoff giải chạy 30 ngày tôi khỏe 2024

Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức giải Chạy bộ lần thứ 4 - Năm 2024

Hòa Phát tổ chức Chương trình đào tạo “Tổng quan quản trị và điều hành doanh nghiệp” khóa 2

Tin liên quan