Tác giả: Thu Trần

Thứ ba, 05-12-2023 | 8:00am

Ống thép Hòa Phát Hưng Yên được tái cấp chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

DNV (Det Norske Veritas) một trong các tổ chức chứng nhận hàng đầu thế giới vừa tiếp tục cấp Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Quản lý môi trường ISO 14001:2015 cho Công ty Ống thép Hòa Phát Hưng Yên.

 Ống thép Hòa Phát Hưng Yên được tái cấp chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

Ống thép Hòa Phát Hưng Yên được công nhận vận hành đúng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường trong lĩnh vực sản xuất ống thép. Hiệu lực giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2015 từ tháng 12/2023 đến tháng 12/2026, giấy chứng nhận Quản lý môi trường ISO14001:2015 cũng có thời hạn tương đương. DNV thực hiện giám sát định kỳ và đánh giá tái cấp sau khi giấy chứng nhận hết hiệu lực.

Trước đó, tháng 9/2023, Nhà máy Ống thép Hòa Phát Hưng Yên đã phối hợp với DNV tổ chức họp tổng kết, đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015; ISO 14001-2015. 

Theo Báo cáo kết quả đánh giá giám sát hệ thống Quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 của DNV, Công ty Ống thép Hòa Phát đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của DNV và đáp ứng các tiêu chuẩn ISO.

Việc đánh giá và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO9001:2015, ISO14001:2015 là yêu cầu quan trọng đối với lĩnh vực ống thép. Do đó, Ban lãnh đạo Công ty luôn đầu tư, cải tiến trang thiết bị công nghệ hiện đại, đảm bảo sản xuất thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

 

 

 

Tin mới nhất

Điện máy Gia dụng Hoà Phát rộn ràng các đơn hàng chào Xuân

Khởi động chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp C2 toàn Tập đoàn

Cảng Hòa Phát Dung Quất bốc xếp 18 triệu tấn hàng hóa trong năm 2023

Tin liên quan