Tác giả: HPG News

Thứ tư, 08-03-2023 | 2:48pm

Khởi động Dự án Quản trị mục tiêu

Sáng ngày 07/03/2023, tại Văn phòng Hòa Phát 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp khởi động Dự án Quản trị mục tiêu với sự tham dự của lãnh đạo Tập đoàn, Ban Giám đốc các Công ty thành viên và các Trưởng ban Văn phòng Tập đoàn.

Phát biểu tại cuộc họp anh Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn đã chia sẻ: Từ trước đến nay, chúng ta quản trị rất sát. Hàng tháng, hàng quý, Ban Tài chính Tập đoàn tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để có thể theo dõi mang tính hệ thống, đầy đủ hơn, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã quyết định thành lập Ban dự án Quản trị mục tiêu và thiết lập, tổ chức đánh giá việc thực hiện mục tiêu của các công ty trong Tập đoàn.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo Tập đoàn đã đưa ra định hướng, kế hoạch triển khai của Ban dự án trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Dự án cũng được giới thiệu chi tiết tại cuộc họp.

Cũng tại buổi kickoff dự án, Ban Nhân sự Tập đoàn đã trình bày tổng quan các dự án nhân sự năm 2023, cấu trúc phân tầng hệ thống nhân sự và các thứ tự ưu tiên xây dựng hệ thống nhân sự của Tập đoàn. Trong năm 2023, Hòa Phát sẽ triển khai các dự án gồm chuẩn hóa hệ thống nhân sự và phần mềm nhân sự.

Theo kế hoạch, sau buổi kick off, Ban dự án sẽ gửi biểu mẫu Bộ mục tiêu 2023 tới các Công ty để thực hiện, và 10/4/2023 sẽ chốt mục tiêu của các Công ty.

Sơ đồ tổ chức Ban Dự án Quản trị mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Runner Hoà Phát: Vượt qua mọi giới hạn, lan tỏa những yêu thương

“Cơn mưa giải thưởng” giải chạy 30 ngày tôi khỏe 2024 – Hành trình của nước

Tất cả đã sẵn sàng cho giải offline 2024: Hành trình của nước

Tin liên quan