Tác giả: HPG News

Thứ bảy, 18-06-2022 | 10:00am

Hòa Phát tiếp cận với chuẩn mực kế toán quốc tế

Ngày 17/6/2022, Tập đoàn Hòa Phát, Công ty CP Phát triển Bất động sản Hòa Phát phối hợp với Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (EY) tổ chức buổi kick-off Dự án lập báo cáo tài chính chuyển đổi theo chuẩn mực kế toán quốc tế cho báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Phát triển BĐS Hòa Phát.

Dự án có sự tham gia của Ban lãnh đạo Công ty BĐS Hòa Phát và các công ty con, các phòng ban/bộ phận liên quan và các ban chuyên môn của Tập đoàn: Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tài chính, Ban Pháp chế. Trong đó, Ban Kiểm toán nội bộ là đầu mối điều phối công việc và trao đổi với đơn vị tư vấn.

Phạm vi công việc mà Công ty EY thực hiện sẽ bao gồm: khảo sát tìm hiểu hệ thống, quy trình, cơ sở dữ liệu tại đơn vị từ đó phân tích những khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam đang áp dụng và chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ áp dụng sẽ tác động tới đơn vị; đào tạo cho đội ngũ kế toán của Tập đoàn một số chuẩn mực liên quan; và hướng dẫn lập báo cáo tài chính chuyển đổi theo IFRS tại báo cáo của đơn vị.

Dự án lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS không chỉ tập trung chủ yếu ở bộ phận kế toán tại các công ty mà cần có sự tham gia tích cực của ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan. Chỉ khi có sự trao đổi xuyên suốt các khâu công việc kết nối giữa các bộ phận phòng ban, để thấy được sự tác động và thay đổi khi áp dụng chuẩn mực IFRS thì dự án mới thực sự thành công và đạt được mục tiêu mà Tập đoàn đề ra.

Việc triển khai dự án nhằm đáp ứng các quy định hiện hành của Bộ Tài chính về áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. Cụ thể, lộ trình áp dụng IFRS như sau:

Giai đoạn 2022-2025 áp dụng tự nguyện đối với một số đối tượng: Báo cáo hợp nhất của các tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn; Báo cáo hợp nhất của các doanh nghiệp niêm yết hoặc đại chúng quy mô lớn; Báo cáo riêng của công ty FDI.

Giai đoạn sau 2025 áp dụng bắt buộc đối với nhóm doanh nghiệp áp dụng tự nguyện giai đoạn 2022-2025; và báo cáo riêng của một số đối tượng sẽ được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật.

Như vậy, Tập đoàn Hòa Phát sẽ là một trong những đối tượng bắt buộc phải lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế từ năm 2025.

Để chuẩn bị cho lộ trình áp dụng IFRS trong thời gian tới, Tập đoàn đã kí kết với Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam – một trong những công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn hàng đầu Việt Nam tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS.

 

Minh Thúy

 

Tin mới nhất

Runner Hoà Phát: Vượt qua mọi giới hạn, lan tỏa những yêu thương

“Cơn mưa giải thưởng” giải chạy 30 ngày tôi khỏe 2024 – Hành trình của nước

Tất cả đã sẵn sàng cho giải offline 2024: Hành trình của nước

Tin liên quan