Tác giả: Trần Hồng

Thứ ba, 28-11-2023 | 12:00pm

Thép Hòa Phát Hải Dương hoàn thành tái chứng nhận hệ thống ISO 9001:2015 và 45001:2018

Thép Hòa Phát Hải Dương vừa tiếp tục được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý An toàn & Sức khoẻ nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Các Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 23/11/2023 đến 22/11/2026, nối tiếp hiệu lực các Giấy chứng nhận trước đó.

Trước đó, tháng 8/2023, Công ty đã phối hợp cùng Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tổ chức đánh giá tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 45001:2018. Đoàn đã tiến hành đánh giá tại Ban ISO và 15 bộ phận với các hoạt động xem xét hồ sơ/tài liệu, kiểm tra hiện trường và lấy mẫu sản phẩm thép để thử nghiệm.  

Các bộ phận đã tích cực phối hợp với Ban ISO thực hiện các hành động khắc phục/cải tiến Đoàn đánh giá đưa ra để phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng và tình hình thực tế tại Công ty.

Trên cơ sở đó, Trung tâm QUACERT đã ra Quyết định cấp giấy chứng nhận cho Công ty. Theo phiên bản tiêu chuẩn mới, đây là lần cấp chứng nhận thứ 3 của Hệ thống quản lý chất lượng và lần cấp chứng nhận thứ 2 của Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp.

Thép Hoà Phát Hải Dương luôn quan tâm và nghiêm túc thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 - An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. Qua đó, đem lại hiệu quả lớn cho công tác quản lý sản xuất và đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất tại Khu liên hợp. 

 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn & Sức khoẻ nghề nghiệp

Tin mới nhất

Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức Lễ trao thưởng cuộc thi ảnh du lịch năm 2024

Điện lạnh Hòa Phát mang gian hàng Funiki với ngàn ưu đãi khủng đến chợ Krông Năng

Đào tạo Giảng viên Nội bộ và Hành trình Hòa Phát: Trải nghiệm đáng nhớ cho CBCNV Công ty Hòa Phước

Tin liên quan