Tác giả: Nguyễn Đức Cơ

Thứ năm, 15-06-2023 | 5:52pm

Áp dụng quản lý theo ISO

Ống thép Hòa Phát Hưng Yên đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và 14001-2015. Để đạt được các tiêu chuẩn này, Nhà máy phải trải qua nhiều lần đánh giá định kỳ và các hoạt động phải tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO hiện hành. Anh Nguyễn Đức Cơ, Giám đốc Nhà máy đã sáng tác bài thơ "Áp dụng quản lý theo ISO" để kể về những khó khăn đã vượt qua để hệ thống được thông suốt và thực hiện số hóa trong sản xuất.

Ai dô (ISO) ai ố, ai ồ

Thực hành cũng có cả bồ úi ui.

Văn bản thiết lập lôi thôi

Thực hiện bớt, xén kém, tồi hồ sơ.

 

  Sao anh lại bắt bẻ ơ

Cần gì phải quản, phải rờ viết ra.

Trước đây mình vẫn thế mà

Đâu cần hướng dẫn lọ là trình qui.

 

  Ai tiện thì cứ việc phi

Có sai thì sửa, rủi thì hỏng thôi.

Tai nạn, sự cố chẳng khơi

Chỉ chưa tích cực ngăn vơi phòng ngừa.

 

  Giữ thói làm ẩu, làm bừa

Kế hoạch sơ tắt, giả lừa thực thi.

Kiểm tra, giám sát thiểu nhi

Khắc phục tạm bợ, chép ghi làm màu.

 

  Văn bản thô sạn, ảo ngầu

Ba người cùng đọc ba màu nghĩ ra.

Hành động khắc phục qua loa

Khách hàng khiếu nại bảo là nhiêu khê.

 

  Đánh giá không đạt bị phê

Trình bày hoàn cảnh đổ về khách quan.

Tài liệu kiểm soát nản nan

Hồ sơ sai, thiếu khó hoàn điều tra.

 

  Rơi vãi, lãng phí kệ qua

Lộn xộn, tối, bẩn kho, nhà mặc nhiên.

Không rõ thứ tự ưu tiên

Lẫn lộn giới hạn chung, riêng ừ ào.

 

 Trình bày nói miệng thoáng sao

Phải vào văn bản gà nào mắc dây.

Nguyên nhân thì lắm sót, ngây

Biện pháp hạn chế chỉ trầy ngoài da.

 

  Thời gian, đối tượng nhập nhòa

Dụng cụ đo kiểm quá đà dung sai.

Liên lạc bập bõm, sơ sài

Hành động, văn bản như hài, chẳng chung. 

Phân công, phân nhiệm bung sung

Công, lỗi khó luận, khó cùng đồng tâm.

Thay đổi, cải tiến tre ngâm

Sắp xếp, lưu trữ như dầm cám heo.

 

  Biển, bảng chỉ dẫn tẻo teo

Nhện yên giăng mạng, bụi keo lâu ngày.

Hồ sơ, tài liệu trữ dày

Nhưng ít khi đọc, dở, hay chẳng tường.

 

  Rủi ro nhận diện coi thường

Nên nhiêu sự cố dễ lường vẫn va.

Ai dô (ISO) là của chúng ta

Từng người làm đúng để mà tốt thôi.

 

 Mục tiêu, chính sách rạch ròi

Đáp ứng tiêu chuẩn, mọi người tham gia.

Thuận theo trình tự viết ra

Kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, sửa bồi.

 

  Tài liệu đầy đủ, đúng thời

Thực hiện nghiêm túc, kiểm bồi, kiểm tươi.

Hồ sơ ghi chép rõ mười

Kiểm tra đánh giá, kịp thời, khách quan.

 

 "Tam hiện" để bớt sót oan

"Hiện trường", "hiện vật" bảo toàn tiện truy.

Giữ nguyên "hiện trạng" không suy

Mục tiêu cụ thể, kết vì hồ sơ.

 

  Thường xuyên nhận diện, phòng ngừa

Sàng lọc, sắp xếp, sạch đưa nếp vào.

Đào tạo cơ bản, nâng cao

Kiểm tra, đánh giá sát sao thiếu, thừa.

 

 Mau bỏ ẩu, tạm, dối, bừa

Thay đổi, Cải tiến hiển cơ nâng tầm.

Khách hàng thỏa mãn an tâm

Liên quan mong đợi tình thâm trợ vào.

 

  Bối cảnh đánh giá sát sao

Rủi ro, cơ hội rõ nào dương, âm.

Hệ thống thông suốt đạt tầm

Để nhanh số hóa vững tâm sánh đời.

Tin mới nhất

FC Tôn Hòa Phát vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng

Trao thưởng cho các runner đạt giải Minigame Kick off giải chạy 30 ngày tôi khỏe

Kick off giải chạy 30 ngày tôi khỏe 2024

Tin liên quan