Tác giả: Lê Minh Thúy

Thứ năm, 13-04-2023 | 4:00pm

Thép Hòa Phát Dung Quất tiên phong triển khai mô hình kiểm soát 3 tuyến

Ngày 10 và 11/4/2023 tại Quảng Ngãi, Ban Kiểm toán nội bộ Tập đoàn đã tổ chức Hội thảo chia sẻ với đội ngũ cán bộ trưởng/phó các bộ phận, nhà máy, phòng ban chức năng của Thép Hòa Phát Dung Quất về Mô hình kiểm soát ba tuyến. Mục đích của hội thảo nhằm giúp đội ngũ quản lý của Công ty hiểu rõ vai trò của từng chức năng quản lý gắn với mô hình kiểm soát; định hướng xây dựng và phát triển hệ thống kiểm soát toàn Tập đoàn. 

Chị Bùi Thị Hải Vân – Trưởng, Ban Kiểm toán nội bộ Tập đoàn đã chia sẻ về Mô hình kiểm soát ba tuyến

Công tác chuẩn hóa Mô hình kiểm soát nội bộ được Ban lãnh đạo Tập đoàn quyết định nghiên cứu triển khai theo Mô hình 3 tuyến (Viện kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ xây dựng) có sự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu quản trị nội bộ của Hòa Phát.

Đây là mô hình đóng vai trò quan trọng và rất cần thiết trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro. Đồng thời cũng là mô hình đơn giản, dễ áp dụng, hỗ trợ cho Tập đoàn trong việc phân công nhiệm vụ giữa các hoạt động kiểm soát ở Tập đoàn và các công ty thành viên.

Công ty CP Thép Hòa Phát Dung quất là đơn vị có quy mô lớn nhất trong Tập đoàn, đã xây dựng Ban kiểm soát nội bộ độc lập chịu trách nhiệm là tuyến kiểm soát thứ 2 trực thuộc Ban giám đốc Công ty.

Trong hai ngày làm việc, chị Bùi Thị Hải Vân – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tập đoàn đã chia sẻ để các cấp quản lý của Thép HP Dung Quất hiểu rõ về vai trò của mỗi chức năng quản lý trong mô hình kiểm soát, các cán bộ quản lý trực tiếp tham gia vào quá trình hoạt động vận hành sẽ ý thức và nâng cao vai trò quản lý trong việc kiểm soát rủi ro. 

Trong quá trình trao đổi, Ban Kiểm toán nội bộ đã nhận được các ý kiến phản hồi tích cực từ Ban Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất và các cán bộ quản lý tham gia Hội thảo. Các anh, chị là trưởng/phó các bộ phận chức năng, trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống quy trình đã chia sẻ các vướng mắc cụ thể, chi tiết trong quá trình thực tế vận hành tại đơn vị.

Anh Hồ Đức Thọ, Anh Đinh Văn Chung - Phó Giám đốc Công ty đã có những chia sẻ về quá trình hình thành Ban Kiểm soát nội bộ hiện tại của Thép Hòa Phát Dung Quất. Xuất phát từ nhu cầu quản trị, Ban Kiểm soát nội bộ của Thép Hòa Phát Dung Quất đóng vai trò hỗ trợ Ban lãnh đạo trong quá trình điều hành, kiểm soát các công việc của các bộ phận, phòng ban.

Anh Hồ Đức Thọ, Phó Giám đốc Công ty đánh giá cao ý nghĩa của buổi Hội thảo

Anh Đinh Văn Chung - Phó Giám đốc Công ty chia sẻ về quá trình hình thành Ban Kiểm soát nội bộ hiện tại của Thép Hòa Phát Dung Quất

BGĐ Công ty đánh giá cao ý nghĩa của buổi Hội thảo và mong muốn Ban Kiểm toán nội bộ triển khai xây dựng mô hình kiểm soát trên toàn Tập đoàn một cách có hệ thống, bài bản, chuyên nghiệp nhằm xác định rõ ràng vai trò, chức năng, nhiệm vụ, giới hạn phạm vi của từng tầng kiểm soát trong hệ thống kiểm soát Tập đoàn.

Ngoài ra, anh Hồ Đức Thọ cũng mong muốn Ban Kiểm toán nội bộ sẽ tiếp tục tổ chức các buổi Hội thảo chia sẻ các kiến thực chuyên môn về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro…đào tạo, phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ quản lý để mọi người có hiểu biết đúng đắn về kiểm soát và rủi ro nhằm áp dụng hiệu quả vào công việc hàng ngày.

Đại diện các bộ phận chức năng cũng tham gia góp ý và đề xuất các ý kiến rất tích cực nhằm mục đích xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty được hoàn thiện và đạt được hiệu quả trong quá trình vận hành.

Đại diện cán bộ quản lý tại các nhà máy....
....và các bộ phận phòng ban của Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất tham gia góp ý, đề xuất các ý kiến
Ban Kiểm toán nội bộ đã làm việc trực tiếp với Ban Kiểm soát nội bộ của Thép Dung Quất nhằm tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ hiện tại của Ban, các vướng mắc tồn tại trong quá trình làm việc và giới thiệu quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ Tập đoàn. Trong thời gian tới, hai Ban sẽ cùng nhau hoàn thiện xây dựng vai trò chức năng, và phối hợp trong công tác kiểm soát theo định hướng quản trị rủi ro.

Tin mới nhất

Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức Lễ trao thưởng cuộc thi ảnh du lịch năm 2024

Điện lạnh Hòa Phát mang gian hàng Funiki với ngàn ưu đãi khủng đến chợ Krông Năng

Đào tạo Giảng viên Nội bộ và Hành trình Hòa Phát: Trải nghiệm đáng nhớ cho CBCNV Công ty Hòa Phước

Tin liên quan