Tác giả: HPG News

Thứ bảy, 08-07-2023 | 11:00am

Thành lập Ban Dự án triển khai hệ thống Điện năng lượng tái tạo

Ngày 07/07/2023, Tập đoàn Hòa Phát đã ra Quyết định số 88/2023/QĐ-TĐHP về việc thành lập Ban dự án triển khai hệ thống Điện năng lượng tái tạo.

Cơ cấu tổ chức của Ban dự án bao gồm:  Ông Nguyễn Đức Duyến, Phó Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Hải Dương – Trưởng ban Dự án. Phó Ban Dự án do Trưởng Ban Đối ngoại và Phát triển dự án Tập đoàn và Thư ký dự án do Trợ lý Tổng giám đốc đảm nhiệm.

Tổng số các thành viên tham gia dự án là 35 người, trong đó có đại diện Ban Giám đốc, cán bộ chuyên môn liên quan của tất cả các Công ty thành viên toàn Tập đoàn.

Ban Dự án có chức năng nhiệm vụ là đầu mối giao dịch, trao đổi kỹ thuật, thương mại để báo cáo Ban lãnh đạo Tập đoàn lựa chọn đơn vị thực hiện dự án.

Đại diện Ban giám đốc các công ty thành viên sẽ cùng trưởng ban dự án làm đầu mối phối hợp thực hiện giữa Ban dự án để triển khai dự án của Công ty mình và lập tiểu ban dự án để triển khai tại công ty.

 

 

 

Tin mới nhất

Chăn nuôi Hòa Phát Hoà Yên đào tạo công tác phòng cháy chữa cháy

Tôn Hòa Phát tổ chức Hội thi thợ giỏi lần thứ I

Điện máy Gia dụng Hòa Phát đào tạo nội bộ về giới thiệu sản phẩm Máy lọc nước

Tin liên quan