Tác giả: HPG News

Thứ sáu, 06-05-2022 | 2:28pm

Khởi động Dự án Tái cấu trúc hệ thống quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn Hòa Phát

Ngày 5/1/2022, Hòa Phát và đối tác Kosaido đã có buổi Khởi động Dự án Tái cấu trúc hệ thống quản trị nguồn Nhân lực toàn Tập đoàn với sự tham dự của Ban lãnh đạo Tập đoàn, BGĐ các công ty thành viên, Trưởng/Phó phòng Hành chính, tổ chức các Công ty, Ban Triển khai Chuyển đổi số, Ban Pháp chế, Ban Công nghệ thông tin VP Tập đoàn.

Phát biểu tại buổi Khởi động dự án, anh Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát nhấn mạnh: Tập đoàn hiện có gần 30.000 CBCNV, dự kiến quy mô nhân sự trong một vài năm tới có thể lên đến 40.000 người. Để đáp ứng nhu cầu quản trị khi có quy mô lớn như vậy, việc chuẩn hóa hệ thống nhân sự là tiền đề để số hóa các quy trình, dữ liệu nhân sự, giảm bớt khối lượng công việc và áp lực cho đội ngũ quản lý... Vì vậy, Ban lãnh đạo Tập đoàn quyết tâm khởi động dự ánTái cấu trúc hệ thống Quản trị nguồn nhân lực, mục tiêu năm 2022 sẽ thực hiện xong bước chuẩn hóa nhân sự toàn Tập đoàn.

Theo anh Nguyễn Việt Thắng, để triển khai dự án thành công, Ban Giám đốc các công ty thành viên cần đề cao sự quyết tâm, tham gia sâu sát, phối hợp cùng với bên tư vấn và Ban dự án. Trong đó, Phòng Nhân sự tổ chức giữ vai trò đầu mối tại các công ty, cần chuyên tâm phối hợp với các phòng ban khác trong đơn vị thực hiện các công việc trong phạm vi dự án

Ông Huỳnh Minh Quốc, Trưởng dự án của Kosaido đã trình bày lộ trình, nội dung công việc và các kết quả cần đạt được trong mục tiêu dự án giai đoạn này. Cụ thể bao gồm các nội dung: Xây dựng sơ đồ tổ chức toàn Tập đoàn; Chuẩn hóa tất cả các vị trí chức danh cấp bậc nhân sự toàn Tập đoàn; Chuẩn hóa, lập bộ quy chế, chính sách mẫu của các công ty cấp 1; Chuẩn hóa và đồng bộ sơ đồ tổ chức chi tiết cho từng phòng ban, cá nhân của các công ty cấp 1 toàn Tập đoàn.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của các anh chị Ban Giám Đốc đại diện các Công ty thành viên, Tổng giám đốc Nguyễn Việt Thắng đã quyết định chọn ngày chính thức triển khai dự án là 10/1/2022. Trong năm 2022 Hòa Phát sẽ phối hợp với đối tác Kosaido thực hiện Chuẩn hóa hệ thống nhân sự tiền lương toàn Tập đoàn, đúng như chủ trương, kế hoạch của Ban lãnh đạo Tập đoàn đã đề ra cho năm 2022 – năm của Quy trình, Chuyển đổi. 

 

Tin mới nhất

Sản lượng xuất khẩu tôn mạ của Hòa Phát tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ

Điện máy Gia dụng Hòa Phát giảm giá gần 70% cho người Hòa Phát

Công ty Phát triển Chăn nuôi Hoà Phát chăm sóc sức khoẻ cho người lao động

Tin liên quan